Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης που αφορούν στον διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης (ΑΣ:145914)

Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης που αφορούν στον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΟΑΕΔ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες (ΑΣ: 145914).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 02/02/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Η ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται στις 08/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε εδώ την Aνακοίνωση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα