Οριστικοί πίνακες Αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., σχ. έτους 2016-2017

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες Αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., σχ. έτους 2016-2017, σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. 54664/ 07-07-2016 Προκήρυξη του Οργανισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 28958/487 (ΦΕΚ 1979/Β΄/30-06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι οριστικοί πίνακες Αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί στις Εκπαιδευτικές Μονάδες (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας) του Οργανισμού και στην Ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. 

Οι πίνακες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση είναι οι παρακάτω:

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ