Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 1/6/2022 έως 30/6/2022 »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 1/6/2022 έως 30/6/2022 »

Δείτε εδώ την πρόσκληση

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ!!!

Στον πίνακα " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022" το ελάχιστο μηνιαίο κόστος είναι 1.128,75 αντί του 1.128.76 που αναφέρεται στην πρόσκληση. Το συνολικό άθροισμα στο Ελάχιστο Μηνιαίο κόστος 12.216,75 είναι σωστό.