Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

02-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

02-12-2022 ΦΕΚ τροποποίησης (Παράταση υποβολής αιτήσεων)

Έναρξη νέου προγράμματος

31-10-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

31-10-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

31-10-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

31-10-2022 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής

31-10-2022 Πίνακας ΚΑΔ (Με πράσινη επισήμανση οι ΚΑΔ που ανήκουν στην ψηφιακή οικονομία, με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

 

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ