Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλικίας 18 έως 29 ετών με Έμφαση στις Γυναίκες (Β΄ΚΥΚΛΟΣ)

Έναρξη νέου κύκλου προγράμματος

21-11-2022  Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Ολοκλήρωσης αιτήσεων

24-10-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη αιτήσεων)

Για να δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση και το ΦΕΚ του προγράμματος πατήστε εδώ