Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7Β/2022)

23-09-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (παράταση υποβολής αιτήσεων)

21-09-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (υπόλοιπες 300 θέσεις στην Περιφέρεια Αττικής)

21-09-2022 Δείτε εδώ τη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7Β/2022

Για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Αρχική >Αιτήσεις>Υποβολή Αίτησης:  ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ /ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (DE MINIMIS-KAN 1407/2013)