Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της για ένα έτος

Προμήθεια  αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της για ένα έτοςδείτε το πλήρες τεύχος της διακήρυξης