Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την καλυψη των αναγκών του ΒΝΣ Λάρισας αρμοδιότητας ΠΔ Θεσσαλίας (ΑΣ: 353671)

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την καλυψη των αναγκών του ΒΝΣ Λάρισας αρμοδιότητας ΠΔ Θεσσαλίας (ΑΣ: 353671)

δείτε το πλήρες τεύχος της διακήρυξης