Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 372.775,00€ πλέον του ΦΠΑ, ήτοι μέχρι του ποσού των 462.241,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσφατα Άρθρα

Παράταση υποβολής προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό GDPR

arrow right
Παράταση υποβολής προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων που αφορά στην «Υλοποίησης δράσεων συμμόρφωσης των αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών του Οργανισμού με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation)
Περισσότερα