Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων της Δ.ΥΠ.Α αρμοδιότητας Π.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για το μήνα Ιανουάριο 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 25.063,70€ πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 31.078,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το μήνα Ιανουάριο 2023.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσφατα Άρθρα

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας Φεβρουάριος 2023

arrow right
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας Φεβρουάριος 2023
Περισσότερα