Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορούν στη μηνιαία συντήρηση των ανελκυστήρων της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου - Δ.ΥΠ.Α. και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για το έτος 2023

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που να αφορά στη μηνιαία συντήρηση των ανελκυστήρων της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για το έτος 2023, σύμφωνα με την “Τεχνική Περιγραφή- Προδιαγραφές” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και τον συνημμένο “Πίνακα Υπηρεσιών - Διευθύνσεις Υπηρεσιών - Χαρακτηριστικά ανελκυστήρων” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), που περιλαμβάνει τις ανάγκες συντήρησης των ανελκυστήρων της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου – Δ.ΥΠ.Α. και όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα