Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την , παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ νσης Πειραιώς & Νήσων Οκτωβρίου 2022

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ