Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης «Συντηρητές Κτιρίων» στα Κ.Κ. Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης «Συντηρητές Κτιρίων» σταΚ.Κ. Ιωαννίνων και Κέρκυρας υπό την εποπτεία του ΚΕΚ Ιωαννίνων,  με συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 4801,00 €.
Δείτε εδώ την Πρόσκληση