Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορούν στην πραγματοποίηση δράσεων προβολής και δημοσιότητας των σχολών ΕΠΑΣ, Π.ΕΠΑΣ και ΙΕΚ της Δ.ΥΠ.Α., αρμοδιότητας Π.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023.

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορούν στην πραγματοποίηση δράσεων προβολής και δημοσιότητας των σχολών ΕΠΑΣ, Π.ΕΠΑΣ και ΙΕΚ της Δ.ΥΠ.Α., αρμοδιότητας Π.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023.

Παράταση λήξης υποβολής προσφορών για τις 29/06/2022 14:00

Δείτε εδώ την πρόσκληση 

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα