Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας μηνός Ιουλίου 2024, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας μηνός Ιουλίου του 2024, των υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 26.288,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 32.597,12 €, καλεί τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 25-06-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού 3ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Κ. 45500, προς υποβολή σφραγισμένων προσφορών.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα