Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων σπουδαστών για τη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2017 – 2018

 Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων σπουδαστών για τη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών,για  το σχολικό έτος 2017 – 2018

 Αποτελέσματα Πινάκων Α & Γ

 Αποτελέσματα Πίνακα Β

 Αποτελέσματα Πίνακα Δ