Θέσεις εργασίας σε μεγάλη βιομηχανία τροφίμων (Αττική και Θεσσαλονίκη)

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων με έδρα το Κορωπί αναζητά:

  • Εργάτες Παραγωγής (Κορωπί)
  • Χειριστές Μηχανής Συσκευασίας (Κορωπί)
  • Υπεύθυνους Γραμμής Παραγωγής (Κορωπί)
  • Πωλητές (ExVan) - Οδηγούς (Αττική γενικά)
  • Πωλητές (ExVan) - Οδηγούς (Θεσσαλονίκη)
  • Προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης (Κορωπί)
  • Ηλεκτρολόγους Συντήρησης (Κορωπί)
  • Μηχανικούς Συντήρησης (Κορωπί)
  • Μέλη της Ομάδας Έρευνας & Ανάπτυξης (Κορωπί)

Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη βάσει πολιτικής της εταιρείας. Οι οδηγοί - Πωλητές λαμβάνουν επιπλέον bonus επίτευξης στόχων.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα "Κωδικός θέσης 137", την ειδικότητα και τον τόπο παροχής εργασίας (πχ Κωδικός θέσης 137, Οδηγός - Πωλητής, Θεσσαλονίκη). Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.