Ζητούνται Σύμβουλοι (Java Developer, C++, QA Engineer, Front-End, Full Stack στη Sophia Antipolis, Νίκαια

Ζητούνται Σύμβουλοι (Java Developer, C++, QA Engineer, Front-End, Full Stack στη Sophia Antipolis, Νίκαια.

 

Η εταιρεία LXA είναι μια εταιρεία Συμβούλων, η οποία έχει την έδρα της στην Sophia Antipolis, Νίκαια. Στην εταιρεία εργάζονται Σύμβουλοι από 15 χώρες, οι οποίοι εργάζονται πάνω σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής ΙΤ και Project Management.

Η LXA ζητά:

Java Developer (κωδ. θεσης JaDev)C++Developer (κωδ. θεσης C++Dev)Software Test QA Engineer / Quality Test and Validation Engineer  (κωδ. θεσης QAEng)Front - End Developer (κωδ. θεσης FrontEnd)Full Stack Developer  (κωδ. θεσης FullStack)

 

Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρουν οι παραπάνω θέσεις εργασίας, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στα αγγλικά στο euresgreece@oaed.gr αναγράφοντας τον κωδικό της κάθε θέσης (π.χ. JadDev).