Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για τον καθαρισμό του κτηρίου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ΟΑΕΔ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά τον καθαρισμό του κτηρίου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ΟΑΕΔ για το χρονικό διάστημα 03.01.2022 έως και 28.02.2022, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές και ως εξής ημερησίως: τρεις (3) καθαρίστριες με τετράωρη απασχόληση, σύνολο δώδεκα (12) ώρες ημερησίως από 07:00 έως και 16:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής και επισήμων αργιών.

Δείτε εδώ την πρόσκληση