Καθαρισμός του κτηρίου του ΒΝΣ Αγρινίου

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά τον καθαρισμό του κτηρίου του ΒΝΣ Αγρινίου για το χρονικό διάστημα από 11-11-2021 έως και 23-12-2021, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές και ως εξής ημερησίως: τρεις (3) καθαρίστριες με τετράωρη απασχόληση, σύνολο δώδεκα (12) ώρες ημερησίως από 06:45 έως και 16:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής και επισήμων αργιών. Η επιφάνεια του κτιρίου είναι 1400,05 τ.μ. Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό) 3.170,00 €.

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση