Κλειστές τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 στην Περιφέρεια Αττικής οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, οι Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας, τα ΙΕΚ, το ΚΕΚ ΑμεΑ και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της ΔΥΠΑ

Κλειστές τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 στην Περιφέρεια Αττικής οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, οι Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας, τα ΙΕΚ, το ΚΕΚ ΑμεΑ και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της ΔΥΠΑ

Κατόπιν της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 6  Φεβρουαρίου 2023 οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας, οι Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΚ ΑμεΑ) και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών φαινομένων.
Οι Εκπαιδευτικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της ΔΥΠΑ στις υπόλοιπες περιοχές θα ακολουθήσουν τις αποφάσεις του Δήμου ή της Περιφέρειας που ανήκουν.

 Δείτε εδώ την Ανακοίνωση_ ΚΛΕΙΣΤΑ ΙΕΚ_ΕΠΑΣ_ΠΕΠΑΣ ΔΥΠΑ