Κλήρωση για ορισμό Επιτροπής Παραλαβής

Διενέργεια κλήρωσης, προκειμένου να ορισθεί Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής, του έργου της εταιρείας ΕΛΤΑ Α.Ε.

 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.