Κλήρωση για ορισμό Επιτροπής Παραλαβής έργου ΤΕΚΛΙΜΑ ΣΕΡΒΙΣ ΑΕ

Διενέργεια κλήρωσης, προκειμένου να ορισθεί ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής της με αριθμό 57/16 σύμβασης με την εταιρεία ΤΕΚΛΙΜΑ ΣΕΡΒΙΣ Α.Ε.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, πατήστε εδώ.