Κλήρωση για ορισμό Επιτροπής Παραλαβής OPTIS AE

Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό Προέδρου και Μελών Παραλαβής του έργου της αριθμ.8/16 σύμβασης, με την εταιρεία OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.