ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: