Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών, για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης εθελοντών της 1ης Μονάδας Έρευνας και Διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κομοτηνής με τίτλο: “Διάσωση σε ορμητικά νερά”, διάρκειας 50 ωρών, για 12 άτομα

Αναρτήθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών, για το πρόγραμμα κατάρτισης εθελοντών της 1ης
Μονάδας Έρευνας και Διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κομοτηνής με τίτλο: “Διάσωση σε ορμητικά νερά”, διάρκειας 50 ωρών, για 12 άτομα.
Οι πίνακες που περιλαμβάνουν Επιτυχόντες, Επιλαχόντες και Απορριφθέντες, διαμορφώνονται με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ.
65311/04.03.2022 Απόφαση Διοικητή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα “Νέα και Ανακοινώσεις”.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για την απόφαση πατήστε εδώ.

Για την κατάσταση αξιολόγησης πατήστε εδώ.

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα