Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης στον διεθνή διαγωνισμό υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων αρμοδιότητας ΠΔΑΝ ( Α.Σ. 146144)

  Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης που αφορούν στον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΔΑΝ του ΟΑΕΔ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες

 

Δείτε εδώ την Παράταση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα