Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης που αφορούν στον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διοίκησης του ΟΑΕΔ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Σας ενημερώνουμε οτι αναφορικά με την υπ' αρθ. 13/2021 Διακήρυξη (ΑΣ 142231) (για τον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διοίκησης του ΟΑΕΔ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες), μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 21/1/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Η δε ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται στις 28/1/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ