Νέα δράση της ΔΥΠΑ στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας

Ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 11 Απριλίου, η υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης «Τεχνίτης Γυψοσανίδας και Ελαιοχρωματισμών», διάρκειας 250 ωρών, στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 20 κρατούμενους ενώ η εποπτεία υλοποίησής του ανήκει στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Θεσσαλονίκης της ΔΥΠΑ.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΕΚ της ΔΥΠΑ στοχεύουν μεταξύ άλλων στην επαγγελματική κατάρτιση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στόχος αποτελεί η απόκτηση δεξιοτήτων και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των κρατουμένων ώστε να επανενταχθούν στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας έπειτα από την αποφυλάκισή τους.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά για την επεξεργασία των γυψοσανίδων και των ελαιοχρωματισμών, να κατασκευάζουν γυψοσανίδες, να εκτελούν τις απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας επιφανειών για ελαιοχρωματισμό, να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν οροφές και τοιχώματα από γυψοσανίδες, να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας αλλά και να συνεργάζονται και να υιοθετούν πρότυπη επαγγελματική συμπεριφορά.
Η ΔΥΠΑ θέτει ως προτεραιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε κρατούμενους, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε επαγγελματικά πεδία που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και την ουσιαστική υποστήριξή τους στο νέο τους ξεκίνημα.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου