Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών τ. ΟΕΚ

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες στους οποίους χορηγήθηκε δάνειο από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ, να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής των οφειλών τους, μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

 

Δελτίο ΤύπουΥπουργική Απόφαση αρ.52246/3173/26/1/2018  (ΦΕΚ 539/Β/16/2/2018) Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης ΥπαγωγήςΣύνδεση στη νέα εφαρμογή