Νέα Πιστοποιητικά ολοκληρωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης από τη Google Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας

Νέα Πιστοποιητικά ολοκληρωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης από τη Google Ελλάδας  σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας

Για να δείτε την Ανακοίνωση Τύπου πατήστε εδώ

Για να δείτε την παρουσίαση πατήστε εδώ