Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α' Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών - Β΄κύκλος, για 1.639 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων 

11-10-2017 Δελτίο Τύπου

11-10-2017 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

11-10-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

11-10-2017 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων