Ορθή επανάληψη ανακοίνωσης προμήθειας εκτυπωτικού χαρτιού Α3 & Α4

Ορθή επανάληψη ανακοίνωσης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας εκτυπωτικού χαρτιού Α3 & Α4, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Δ/νσεων της Διοίκησης του Οργανισμού, για ένα έτος.

Για να δείτε τις διευκρινήσεις πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

 

.