generic

Παιδικές Κατασκηνώσεις

  • είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης δικαιούχων για τη διαμονή των παιδιών τους ηλικίας 6 έως 16 ετών σε παιδικές κατασκηνώσεις που έχουν περιληφθεί στο «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ. Τα παιδιά είναι απαραίτητο να έχουν Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις
  • το πρόγραμμα καταρτίζεται από σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε χρόνο, βάσει της οποίας, στη συνέχεια, δημοσιεύεται Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού με τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις αυτού. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο της ΔΥΠΑ.
  • το πρόγραμμα υλοποιείται κατά την περίοδο του καλοκαιριού, από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους
  • τα παιδιά μπορούν να διαμείνουν σε παιδική κατασκήνωση που επιλέγουν ελεύθερα από το «Μητρώο Παρόχων» τηςΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο της κατασκήνωσης

  Οι δικαιούχοι γονείς και οι πάροχοι παιδικών κατασκηνώσεων υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση

 • Δικαιούχοι
   • Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι έχουν:

    • έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ
    • άνεργους εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

    Οι ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής δικαιούχων προσδιορίζονται σε κάθε πρόγραμμα με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ.

 • Ωφελούμενα παιδιά
   • Την ιδιότητα του ωφελουμένου του προγράμματος έχουν τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας 6 -16 ετών, τα οποία δηλώνονται από εκείνους στην αίτησή τους.

 • Τρόπος επιλογής των δικαιούχων – Μητρώο Δικαιούχων
   • Για την επιλογή των δικαιούχων στο πρόγραμμα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

    • υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους γονείς ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση
    • ελέγχεται αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αν είναι δηλαδή δικαιούχοι της παροχής, και ελέγχονται και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελουμένων παιδιών που δήλωσαν στην αίτησή τους
    • μοριοδοτούνται συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων
    • καταρτίζεται το Μητρώο Δικαιούχων στο οποίο αποτυπώνεται η σειρά κατάταξης αυτών με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν
    • από τους δικαιούχους του Μητρώου επιλέγονται αυτοί/-ές που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελουμένων παιδιών που προβλέπεται στη Δημόσια Πρόσκληση
    • για τα παιδιά των επιλεγέντων δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής εκδίδεται ηλεκτρονική Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, ο αριθμός της οποίας αποτυπώνεται στο Μητρώο
    • για τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες που υποβάλλουν αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτίζεται ξεχωριστός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων
    • ωφελούμενα παιδιά με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εντάσσονται στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων τους, εφόσον οι προσφερόμενες θέσεις από τους παρόχους για παιδιά με αναπηρία επαρκούν για τη διαμονή όλων των ωφελούμενων παιδιών της κατηγορίας αυτής για τα οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις
 • Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος - Ιδιωτικό συμφωνητικό δικαιούχου και παρόχου
   • Οι δικαιούχοι που τα παιδιά τους έλαβαν ηλεκτρονική επιταγή έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις θέσεων.

    Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν κατά την άφιξή τους στην κατασκήνωση δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας αυτών και των ιδίων. Στη συνέχεια υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό με τον πάροχο, ο οποίος και ενεργοποιεί τις Επιταγές Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. Η ενεργοποίηση των επιταγών γίνεται με την καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης και την ηλεκτρονική επισύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού.

 • Ποσό επιδότησης
    • Η επιδότηση που καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ ενσωματώνεται στην Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις
    • η επιδότηση καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού για όλη τη διάρκεια της διαμονής του στην κατασκήνωση

    το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται από σχετική ΚΥΑ

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων, τα οποία έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο
 • Τρόπος συμμετοχής στο πρόγραμμα
    • υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κάθε χρόνο κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση
    • οι πάροχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση καταγράφονται σε έναν πίνακα, το «Μητρώο Παρόχων»
    • μετά την ένταξη των παρόχων στο Μητρώο ακολουθούν επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, βάσει των οποίων ολοκληρώνεται η διαδικασία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα
 • Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος-Ιδιωτικό συμφωνητικό
   • Οι δικαιούχοι των οποίων τα παιδιά έλαβαν Επιταγές Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις θέσεων.

    Με την άφιξη των ωφελούμενων στην κατασκήνωση ελέγχονται από τον πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους και στη συνέχεια υπογράφεται με τον δικαιούχο ιδιωτικό συμφωνητικό.

    Τέλος, ο πάροχος ενεργοποιεί την Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. Η ενεργοποίηση των επιταγών γίνεται με την καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης και την ηλεκτρονική επισύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού.

 • Ποσό επιδότησης - Αποπληρωμή του προγράμματος
    • η επιδότηση που καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ ενσωματώνεται στην Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις
    • η επιδότηση καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού για όλη τη διάρκεια της διαμονής του στην κατασκήνωση
    • το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται από σχετική ΚΥΑ
    • οι πάροχοι οφείλουν να εκδίδουν Τιμολόγια ή Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών στο όνομα των δικαιούχων για το ποσό της επιδότησης. Για την αποπληρωμή του προγράμματος οι πάροχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις και δικαιολογητικά σε χρόνο που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση
    • οι ηλεκτρονικές  αιτήσεις αποπληρωμής υποβάλλονται στην Υπηρεσία αρμοδιότητας της έδρας των επιχειρήσεων.
 • Η “Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις”

  • είναι ένας μοναδικός ηλεκτρονικός αριθμός για κάθε ωφελούμενο παιδί επιλεγέντος δικαιούχου, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ
  • ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου γονέα για τη διαμονή του παιδιού του στην παιδική κατασκήνωση. Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού του δικαιούχου για όλη τη διάρκεια διαμονής του στην κατασκήνωση
  • το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται σε σχετική ΚΥΑ
  • δεν δίδεται σε έντυπη μορφή από την ΔΥΠΑ στους δικαιούχους. Ελέγχεται από τους παρόχους με την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ και την εισαγωγή του ΑΦΜ ή του ΑΜΚΑ των δικαιούχων
  • ισχύει αποκλειστικά μέχρι την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

  • η ενεργοποίηση της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις ξεκινά με τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του δικαιούχου γονέα και του παρόχου. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό ορίζεται ο ακριβής αριθμός των ημερών διαμονής των ωφελουμένων στην κατασκήνωση
  • ο πάροχος εισέρχεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τηςΔΥΠΑ και εισάγει τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ του/της δικαιούχου. Αφού ελέγξει την ύπαρξη των επιταγών, καταχωρίζει τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, επισυνάπτοντας το ιδιωτικό συμφωνητικό
  • με την ηλεκτρονική αναγγελία της άφιξης των ωφελουμένων παιδιών ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, που αποτελεί προϋπόθεση για την αποπληρωμή του προγράμματος.

  Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ωφελούμενος θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να αναχωρήσει από την κατασκήνωση πριν από την προβλεπόμενη στη σύμβαση ημερομηνία:

   • ο δικαιούχος υποβάλλει την ημέρα της αναχώρησης και εντός 24ώρου τόσο στον πάροχο όσο και στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α. όπου ανήκει ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr με την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης του ωφελουμένου.

  • ο πάροχος καταγράφει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστοτόπου της Δ.ΥΠ.Α. την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης του ωφελουμένου, επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά και σαρωμένο αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος.  Η ενημέρωση του συστήματος γίνεται εντός 24ώρου από της αναχωρήσεως. 

  Η διαμονή του παιδιού στην κατασκήνωση, όπως αυτή έχει οριστεί χρονικά στη μεταξύ παρόχου και δικαιούχου σύμβαση, είναι δυνατό να διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο μέχρι έξι (6) συνεχόμενες ημέρες κατά μέγιστο όριο, για τις οποίες δεν θα καταβάλλεται επιδότηση από τη Δ.ΥΠ.Α.. 

 • Γενικές Πληροφορίες
   • Τη Μεγάλη Τετάρτη ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 70.000 voucher παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ

    Τη Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου και ώρα 11:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2024» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

    Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35.000.000 ευρώ.

    Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

    Και στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα φέτος ενισχύονται οι ευάλωτες ομάδες καθώς προβλέπεται μοριοδότηση για τα Άτομα με Αναπηρία και τους μονογονείς, ενώ για πρώτη φορά μοριοδοτούνται όσοι δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν και όσοι έκαναν αίτηση τα τελευταία 2 χρόνια αλλά δεν έλαβαν επιταγή.

    Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι είναι:

    · εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

    · ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

    · άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

    Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι διαζευγμένοι ή έγγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ αν είναι μονογονείς πρέπει να έχουν εισόδημα έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο (μετά το πρώτο).

    Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

    https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed

    Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

    Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για τις αιτήσεις δικαιούχων έως τις 12 Μαΐου και ώρα 23:59.

    Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, μη συμμετοχή σε προηγούμενα προγράμματα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

    Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2024.

    Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

    Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις. Στις αιτήσεις οι δικαιούχοι δηλώνουν όλα τα ανήλικα παιδιά τους, και όχι μόνο αυτά για τα οποία ζητούν επιταγή συμμετοχής στο πρόγραμμα, για λόγους μοριοδότησης.

    Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

    Από φέτος στο Μητρώο Παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

    Οι αιτήσεις συμμετοχής και επικαιροποίησης δικαιολογητικών υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

    https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/parokhoi-kataskenoses

    Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Πάροχοι κατασκήνωσης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

    Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

    Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

 • Πληροφορίες για Αιτήσεις Δικαιούχων
 • Πληροφορίες για Αιτήσεις Παρόχων
 • Οριστικά Αποτελέσματα
 • Προσωρινά Αποτελέσματα
   • Προσωρινά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

    Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 30 Μαΐου, τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων, αποκλειομένων και παρόχων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2024 στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

    Οι δικαιούχοι που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων από σήμερα, Πέμπτη 30.05.2024 και ώρα 18:00 έως το Σάββατο 01.06.2024 ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

    https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed

    Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ

    Στις ενστάσεις οι δικαιούχοι πρέπει να συνυποβάλουν αποδεικτικά των ισχυρισμών τους, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

    Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ μέσω Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

    Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.

    Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης (20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω).

    Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

    Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

   • Δικαιούχοι
 • Μητρώο Παρόχων
 • Γενικές Πληροφορίες
   • Από Δευτέρα οι αιτήσεις για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 2023

    Τη Δευτέρα, 22 Μαΐου και ώρα 10:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2023» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

    Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35.000.000 ευρώ.

    Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

    Για πρώτη φορά, στο φετινό πρόγραμμα διευρύνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, ενώ ενισχύονται οι ευάλωτες ομάδες καθώς προβλέπεται μοριοδότηση για τα Άτομα με Αναπηρία και τους μονογονείς.

    Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι είναι:

    • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
    • ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2022 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
    • άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

    Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι έγγαμοι, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο ή αν είναι μονογονείς έως 27.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.

    Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

    https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed

    Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ

    Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων έως τις 27.05.2023 και ώρα 23:59, οπότε θα παραμείνει ανοικτή για όλα τα ψηφία ΑΦΜ, ως εξής:

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

    1,2

    22.05.2023

    3,4

    23.05.2023

    5,6

    24.05.2023

    7,8

    25.05.2023

    9,0

    26.05.2023

    ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑ

    27.05.2023

    Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέα, αριθμός παιδιών, εισόδημα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

    Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2023.

    Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

    Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις.

    Στις αιτήσεις οι δικαιούχοι δηλώνουν όλα τα ανήλικα παιδιά τους, και όχι μόνο αυτά για τα οποία ζητούν επιταγή συμμετοχής στο πρόγραμμα, για λόγους μοριοδότησης. Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση.

    Επίσης, οφείλουν να προσέξουν στη συμπλήρωση του πεδίου δήλωσης της επιθυμίας έκδοσης επιταγής, γιατί αν συμπληρώσουν την ένδειξη «ΟΧΙ», ενώ επιθυμούν να διαμείνει σε κατασκήνωση, θα αποκλεισθεί το παιδί από το πρόγραμμα, ενώ αν συμπληρώσουν την ένδειξη «ΝΑΙ», ενώ δεν είναι βέβαιοι για τη διαμονή του, θα αποκλεισθούν οι ίδιοι από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.

    Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

    Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

    https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/parokhoi-kataskenoses

    Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Πάροχοι κατασκήνωσης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ

    Η υποβολή των αιτήσεων από παρόχους θα είναι δυνατή από 22.05.2023 έως 27.05.2023, ανεξάρτητα από το ΑΦΜ τους.

    Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

    Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

    Παράταση Αιτήσεων

 • Πληροφορίες για Αιτήσεις Δικαιούχων
   • Τη Δευτέρα, 22 Μαΐου και ώρα 10:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2023»

    Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων έως τις 27.05.2023 και ώρα 23:59, οπότε θα παραμείνει ανοικτή για όλα τα ψηφία ΑΦΜ, ως εξής:

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

    1,2

    22.05.2023

    3,4

    23.05.2023

    5,6

    24.05.2023

    7,8

    25.05.2023

    9,0

    26.05.2023

    ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑ

    27.05.2023

    Δείτε εδώ Οδηγίες για αιτήσεις Δικαιούχων

 • Πληροφορίες για Αιτήσεις Παρόχων
   • Τη Δευτέρα, 22 Μαΐου και ώρα 10:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2023»

    Η υποβολή των αιτήσεων από παρόχους θα είναι δυνατή από 22.05.2023 έως 27.05.2023, ανεξάρτητα από το ΑΦΜ τους.

    Δείτε εδώ Οδηγίες για Αιτήσεις Παρόχων

 • Οριστικά Αποτελέσματα
 • Προσωρινά Αποτελέσματα
   • Προσωρινοί Πίνακες για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2023 της ΔΥΠΑ

    Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και αποκλειομένων και το Μητρώο Παρόχων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2023 στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ http://www.dypa.gov.gr

    Οι δικαιούχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων από την Πέμπτη 8 Ιουνίου και ώρα 10:00 μέχρι το Σάββατο 10 Ιουνίου και ώρα 14:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στη διεύθυνση:

    https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed

    Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική, Εργασία και ασφάλιση, Κατασκηνώσεις, Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ

    Στις ενστάσεις οι δικαιούχοι πρέπει να συνυποβάλουν αποδεικτικά των ισχυρισμών τους, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

    Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

    Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ μέσω Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.

    Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

   • Δικαιούχοι
 • Μητρώο Παρόχων
 • Γενικές Πληροφορίες
   • Σήμερα, Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2022» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 8 Μαΐου και ώρα 23:59.

    Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από 01.01.2006 έως 14.06.2016.

    Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.  Άννας η διαμονή μπορεί να διαρκεί έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

    Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet στις διευθύνσεις: 

    Δικαιούχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Προγράμματα κατασκηνώσεων ΟΑΕΔ)

    https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/programmata-kataskenoseon-oaed

    Πάροχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Πάροχοι κατασκήνωσης)

    https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/parokhoi-kataskenoses

    Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 μέχρι 30.000 €, οι οποίοι το έτος 2021:

    • είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή
    • έλαβαν τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
    • έλαβαν επιδότηση ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
    • συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας) ή
    • είναι  εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

    Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (οικογενειακό εισόδημα, αριθμός παιδιών) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ. Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2022.

    Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

    Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

    Δικαιολογητικά που αφορούν στην ασφαλιστική ταυτότητα, στο εισόδημα και στην ανεργία των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις.

    Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην οικογενειακή μερίδα και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση.

    Επίσης, οι δικαιούχοι οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αίτησή τους, στη συμπλήρωση του πεδίου όπου δηλώνουν αν το παιδί συμμετέχει στο πρόγραμμα ως ωφελούμενο ή όχι, γιατί αν συμπληρώσουν την ένδειξη «ΟΧΙ», ενώ επιθυμούν να διαμείνει σε κατασκήνωση, θα αποκλεισθεί το παιδί από το πρόγραμμα, ενώ αν συμπληρώσουν την ένδειξη «ΝΑΙ», ενώ δεν είναι βέβαιοι για τη διαμονή του, θα αποκλεισθούν οι ίδιοι από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.

    Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ https://www.oaed.gr/paidikes-kataskinwseis

 • Οριστικά Αποτελέσματα
 • Προσωρινά Αποτελέσματα
   • Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022, τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και παρόχων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2022 στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.oaed.gr

    Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι, που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων από τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και ώρα 10:00 μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουνίου και ώρα 15:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

    Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ενστάσεις δικαιούχων και παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

    Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

    Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας η διαμονή μπορεί να διαρκεί έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

    Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από 01.01.2006 έως 14.06.2016.

    Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.

    Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

   • Δικαιούχοι
   • Πάροχοι