Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζομένων για την εισαγωγή στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών, για το σχολικό έτος 2022 - 2023

Παρατείνεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την εισαγωγή καταρτιζομένων ηλικίας από 18 έως 58 ετών στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2022-2023, έως την Παρασκευή, 10/06/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. www.oaed.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Διοικητή