Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας έναρξης υλοποίησης των τμημάτων κατάρτισης της ΔΥΠΑ στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «Πάω Μπροστά» σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της ΔΥΠΑ, “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζόμενων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες” το οποίο απευθύνεται σε 150.000 εργαζόμενους, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τίθεται ως καταληκτική προθεσμία έναρξης υλοποίησης των τμημάτων κατάρτισης η 15η Ιουνίου 2023.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης, για την απόκτηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων και να λάβουν αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας 80 ωρών. Η υλοποίηση των προγραμμάτων, θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και θα συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε 400 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης– NextGenerationEU. Στόχος της δράσης είναι οι καταρτιζόμενοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους χώρους εργασίας, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση