Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της ΠΔΘεσσαλίας για τον μήνα Ιούνιο 2022

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας  των κτιρίων των υπηρεσιών της ΠΔΘεσσαλίας για τον μήνα Ιούνιο 2022δείτε το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης