Πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω Β΄ΚΥΚΛΟΣ

14-02-2023 9η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

02-11-2022 8η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

25-08-2022 7η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

05-07-2022 Δείτε εδώ την 6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

22-02-2022  Δείτε εδώ την 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

01-12-2021  Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

22-09-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Έναρξη Β΄Κύκλου προγράμματος

20-08-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος στην ενότητα: https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta