Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Έναρξη νέου προγράμματος

31-10-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

31-10-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

31-10-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

31-10-2022 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής

31-10-2022 Πίνακας ΚΑΔ (Με πράσινη επισήμανση οι ΚΑΔ που ανήκουν στην ψηφιακή οικονομία, με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

 

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ