Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020

01-03-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη υποβολής αιτήσεων)

01-03-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος

01-03-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

01-03-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του προγράμματος

Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

01-03-2023 Δείτε εδώ το Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής

Για υποβολή της αίτηση πατήστε εδώ