Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω

Με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, αποφασίστηκε η αναστολή υποβολής των ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ για το πρόγραμμα ΝΘΕ 8.300 θέσεων για ανέργους  30 ετών και άνω , από 06-10-2020. Κατόπιν των ανωτέρω ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ στο ανωτέρω πρόγραμμα από εργοδότες υποβάλλονται έως τις 05-10-2020  και ώρα 23:59:59

30-09-2020 Δελτίο Τύπου 

15-07-2020 Δημόσια Πρόσκληση

15-07-2020 ΦΕΚ 2799/Β/13-07-2020

14-07-2020 Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο τύπου

Για την υποβολή της εντολής κενής θέσης πατήστε εδώ

 

Προσοχή!!! Η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα υποβάλλεται από τον εργοδότη μετά την υποβολή της εντολής κενής θέσης, την υπόδειξη από τον εργασιακό σύμβουλο και την πρόσληψη του ωφελούμενου από την επιχείρηση

Για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα πατήστε εδώ