Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital Marketing) Β΄κύκλος μεταξύ ΟΑΕΔ - Google

 Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης  «Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital Marketing)  Β΄κύκλος μεταξύ ΟΑΕΔ - Google

 Δελτίο τύπου 

 Πρόσκληση