Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018

Έναρξη νέου προγράμματος

23-01-2018 Δελτίο τύπου

23-01-2018 Δημόσια Πρόσκληση