Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β' Κύκλος)

Ξεκινάει την Πέμπτη 14/12/2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Β΄κύκλος) σε 34 Δήμους - θύλακες υψηλής ανεργίας.

13-12-2017 Δελτίο Τύπου

13-12-2017 Δημόσια Πρόσκληση

13-12-2017 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα και Ειδικότητα)

13-12-2017 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

13-12-2017 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

 

Οριστικοί Πίνακες

28-02-2018 Δελτίο τύπου

28-02-2018 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

28-02-2018 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

28-02-2018 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

23-05-2018 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ
23-05-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
23-05-2018ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 

12-06-2018 MHNIAIA ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

13-07-2018 Οδηγίες στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα (Προσκόμιση των αποδεικτικών ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ) 

 

08-01-2019 Νόμος 4320 - άρθρο 42 "Αποδοχές ωφελουμένων κοινωφελούς"

18-03-2019 Νέες αποδοχές ωφελουμένων κοινωφελούς