ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Επισκευαστικές εργασίες στο Εργατικό κέντρο Κοζάνης".

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη.