Προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων για πρόγραμμα παραγωγής & πώλησης αγροτικών προϊόντων του Δήμου Ζίτσας Ηπείρου

Προκήρυξη για πρόσληψη  ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης 25 ατόμων  του Δήμου Ζίτσας Ηπείρου σχετικά με την παραγωγή & πώληση  αγροτικών προϊόντων.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την  αίτηση πατήστε εδώ