Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομισθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης για υπαλλήλους της Π.Υ.

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομισθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης για υπαλλήλους της Π.Υ. Διοίκησης Ηπείρου του Πυροσβεστικού Σώματος Ν. Ιωαννίνων με τίτλο:

«Ασφαλής επέμβαση σε οχήματα υβριδικής τεχνολογίας» διάρκειας 30 ωρών για 75 άτομα (3 τμήματα των 25 ατόμων έκαστο).

Για την προκήρυξη πατείστε εδώ.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.