Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών, για την υλοποίηση ενός (1) προγράμματος κατάρτισης στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ, για αποφυλακισμένους με τίτλο: «Βοηθοί Τεχνιτών Μηχανουργείου» διάρκειας 250 ωρών, για 25 άτομα

Αναρτήθηκε σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, η Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Άγιος Ιωάννης Ρέντη στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Βοηθοί Τεχνιτών Μηχανουργείου». Το πρόγραμμα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 250 ωρών, απευθύνεται σε ομάδα αποφυλακισμένων και σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δ.ΥΠ.Α. με το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Δείτε εδώ την Αίτηση Υποψήφιου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτή