Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Δ.Β.Μ. Δ.ΥΠ.Α. Πάτρας, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων», στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρίπολης

Αναρτήθηκε σήμερα Τετάρτη 3 Ιουλίου, προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Πάτρας, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων», συνολικής διάρκειας 250 ωρών, για δεκαπέντε (15) κρατούμενους του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρίπολης.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Δείτε εδώ την Αίτηση Υποψήφιου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτή

Πρόσφατα Άρθρα