Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λαμίας, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο «Κοπτική – Ραπτική».

Αναρτήθηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023, προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. Λαμίας για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, για είκοσι (20) κρατούμενους στo Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, με τίτλο: «Κοπτική - Ραπτική», συνολικής διάρκειας 250 ωρών.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Δείτε εδώ την Αίτηση Υποψήφιου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτή